Hoe werkt dit dashboard?

De groep laaggeletterden in Nederland is heel divers. Dat maakt het voor gemeenten moeilijk om gericht beleid te maken voor de aanpak van laaggeletterdheid. De tool Geletterdheid In Zicht kan daarbij helpen. De tool verdeelt de groep laaggeletterden van 16 tot en met 65 jaar in zeven unieke groepen (samenvatting verantwoording doelgroepenanalyse):

A. Ouderen, werkend, met Nederlandse achtergrond, en zowel partner én kinderen.
B. Ouderen, niet-actief, met Nederlandse achtergrond, en zowel partner én kinderen.
C. Tussen 30 en 50 jaar oud, werkend, met Nederlandse achtergrond, divers qua partners en kinderen.
D. Ouderen, zowel werkend als niet-werkend, met Nederlandse achtergrond, en ófwel een partner, ófwel kinderen.
E. Jongeren, zowel werkend als niet-werkend, zowel met Nederlandse achtergrond als met migratieachtergrond, en zonder partner en kinderen.
F. Mensen met migratieachtergrond, 30 jaar en ouder, zowel werkend als niet-werkend, en met partner, met kinderen of met beide.
G. Mensen die niet in één van de 6 doelgroepen A t/m F vallen.

Hiermee kunnen gemeenten hun beleid beter toespitsen op de laaggeletterde inwoner.

Selecteren en vergelijken

Je kunt in het dashboard een gemeente of arbeidsmarktregio selecteren, of kiezen voor heel Nederland. Je kunt deze selecties ook met elkaar vergelijken. Daarnaast kun je kiezen of je de gegevens van alle laaggeletterden wilt zien (standaard) of alleen de gegevens van de mild of sterk laaggeletterde inwoners.

Informatie in de tool

Dit dashboard geeft zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderbouwing voor beleidskeuzes. In de grafieken zie je de omvang van de totale groep die je geselecteerd hebt en de percentages per subgroep. Naast de percentages en de verdeling, geeft Geletterdheid in Zicht ook informatie over:

  • De mate van laaggeletterdheid;

  • Kenmerken van een bepaalde doelgroep;

  • Informatie over hoe je deze groep kunt bereiken, interesses, motivatie en passend aanbod.

Gegevens downloaden

De informatie uit het dashboard is als tabel of afbeelding te downloaden. Klik hiervoor op de i bij de informatie die je wil downloaden. Deze gegevens en afbeeldingen kun je vervolgens in eigen documenten gebruiken.

POWERED BY

powered by