Doelgroepenanalyse Geletterdheid in Zicht

De tool Geletterdheid in Zicht is het resultaat van de Doelgroepenanalyse Laaggeletterdheid. Deze analyse is in 2019 uitgevoerd door ECBO, ROA en Etil research group in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de doelgroepenanalyse zijn een uitgebreide verantwoording en handreiking geschreven, inclusief bijbehorende samenvattingen: 

Verantwoording

  Samenvatting wetenschappelijke verantwoording
  Uitgebreide wetenschappelijke verantwoording van de doelgroepanalyse

Handreiking

  Samenvatting handreiking doelgroepanalyse
  Uitgebreide handreiking doelgroepanalyse: Wat levert het dashboard Geletterdheid in Zicht mij op?

 

 

POWERED BY

powered by