FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Deze visualisaties tonen het geschatte percentage laaggeletterden in de geselecteerde regio of gemeente.

De geletterdheid van personen tussen de 16 en 65 jaar is vastgesteld aan de hand van hun scores (schaal 0 - 500) in het PIAAC-onderzoek. Hierbij is een score van 225 of lager als laaggeletterd geclassificeerd, met een uitsplitsing naar mild laaggeletterden (scores van 225 tot en met 200) en sterk laaggeletterden (scores lager dan 200). De huidige definitie van laaggeletterdheid omvat niet de groepen laaggecijferden en mensen met lage digitale vaardigheden.

Vergelijk
Aandeel laaggeletterden naar regio
Aandeel laaggeletterden naar regio

Deze visualisaties tonen welk percentage (dit is een schatting) van het aantal laaggeletterden in de regio of gemeente binnen de betreffende doelgroepen valt.

De geletterdheid van personen tussen de 16 en 65 jaar is vastgesteld aan de hand van hun scores (schaal 0 - 500) in het PIAAC-onderzoek. Hierbij is een score van 225 of lager als laaggeletterd geclassificeerd, met een uitsplitsing naar mild laaggeletterden (scores van 225 tot en met 200) en sterk laaggeletterden (scores lager dan 200). De huidige definitie van laaggeletterdheid omvat niet de groepen laaggecijferden en mensen met lage digitale vaardigheden.

Aandeel laaggeletterden naar doelgroep
A. Nederlandse werkenden (50+) met gezin

A. Ouderen, werkend, met Nederlandse achtergrond, met partner en kinderen

De mensen in deze groep zijn 50 tot en met 65 jaar. Ze hebben een partner en kinderen. Uit eerder onderzoek weten we dat ze vaak werken in de facilitaire dienstverlening, schoonmaak, productie, landbouw en horeca. Beroepen die in deze groep veel voorkomen zijn: schoonmaker, productiemedewerker, assemblagemedewerker of hulpkracht in de bouw, industrie, horeca en landbouw.

B. Nederlandse niet-actieven (50+) met gezin

B. Ouderen, niet-actief, met Nederlandse achtergrond, met partner en kinderen

De mensen in deze groep zijn 50 tot en met 65 jaar. Ze hebben een partner en kinderen. Deze groep werkt niet en bestaat vooral uit mensen die met vervroegd pensioen zijn, of arbeidsongeschikt. Mogelijk geldt voor deze groep dat hun vaardigheden achteruitgaan, omdat ze die minder gebruiken. Ze lazen bijvoorbeeld wel toen ze werkten, maar nu niet meer. Dan kan de leesvaardigheid verslechteren.

C. Nederlandse werkenden (30 - 50 jaar)

C. Tussen 30 en 50 jaar, werkend, met Nederlandse achtergrond, divers qua partners en kinderen

In deze groep zitten mensen met en zonder partner en kinderen. Net als doelgroep A werken ze vaak in de facilitaire dienstverlening, schoonmaak, productie, landbouw en horeca.

D. Oudere Nederlandse singles (50+)

D. Ouderen, zowel werkend als niet-werkend, met Nederlandse achtergrond, met partner of kinderen

De mensen in deze doelgroep zijn 50 tot en met 65 jaar. Het zijn vooral alleenstaande ouders met kinderen. Een kleiner deel is kinderloos met een partner. In deze groep zitten iets meer werklozen dan werkenden.

E. Jongeren (<30) zonder partner of kinderen

E. Jongeren, zowel werkend als niet-werkend, zowel met Nederlandse achtergrond als met migratieachtergrond, zonder partner en kinderen

Deze groep bestaat uit jongeren van 16 tot 30 jaar oud zonder partner en kinderen. Ze hebben een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Het zijn deels jongeren die nog met een opleiding bezig zijn, bijvoorbeeld mbo. Er zijn ook werkenden in deze groep.

F. Migranten (30+) met partner en/of kinderen

F. Mensen met een migratieachtergrond, 30 jaar en ouder, zowel werkend als niet-werkend, met partner, met kinderen of met beide

Mensen in deze doelgroep hebben een migratieachtergrond. Het zijn vaak migranten van de 1e generatie. Hun leeftijd is 30 tot en met 65 jaar. De mensen in deze doelgroep hebben meestal een partner en kinderen. Een kleiner deel heeft een partner of kinderen. Hun status op de arbeidsmarkt is divers: werkend, werkloos en niet-actief.

G. Divers

G. Restgroep van mensen die niet in één van de zes clusters A tot en met F vallen

Deze doelgroep past niet bij de zes doelgroepen A tot en met F. De mensen in deze groep verschillen onderling van elkaar. Het zijn bijvoorbeeld:

  • 2e generatie migranten;
  • Jongeren met kinderen;
  • Alleenstaande 1e generatie migranten zonder kinderen die ouder zijn dan 30 jaar;
  • Alleenstaande oudere werknemers zonder kinderen.

POWERED BY

powered by