Vragen en contact

vragen

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Expertisepunt Basisvaardigheden:

E-mail: info@basisvaardigheden.nl
Tel: 085 - 760 7450 (ma t/m vrij 10.00-12.00 uur)
Www: www.basisvaardigheden.nl/contact

Veelgestelde vragen

Op deze pagina lees je hoe het dashboard werkt:
Klik op deze link om te zien hoe het dashboard werkt.


Het PIAAC-onderzoek 2022/2023 wordt momenteel uitgevoerd in 31 verschillende landen, waaronder Nederland. De verwachting is dat de eerste algemene resultaten eind 2024 worden gepubliceerd. Een eventuele uitsplitsing per gemeente is op z’n vroegst in de eerste helft 2025 beschikbaar.


Het internationale PIAAC-onderzoek richt zich alleen op 16-65-jarigen. Daardoor is het niet mogelijk om mensen die ouder zijn dan 65 jaar in onze analyse te betrekken.


We gebruiken clusteranalyse om onderscheid te maken in de verschillende subgroepen laaggeletterden. Clusteranalyse kan laten zien of er binnen de groep laaggeletterden subgroepen voorkomen die zich van elkaar onderscheiden.

Bij een clusteranalyse wordt altijd gezocht naar clusters die enerzijds voldoende detail bevatten om inhoudelijk betekenisvol te zijn, maar die anderzijds ook statistisch daadwerkelijk van elkaar verschillen. Ook moeten de clusters groot genoeg zijn om op gemeenteniveau iets te kunnen zeggen over robuuste aantallen. De subgroepen van geletterdheidinzicht zijn bepaald op basis van leeftijd, migratieachtergrond, partner en/of kinderen en arbeidsmarktstatus.

Meer informatie over de doelgroepen vind je in onze verantwoording doelgroepenanalyse


Je kunt gegevens of een afbeelding als volgt downloaden:
 1. Klik op het i-knopje rechtsboven in de afbeelding.

   

 2. Onderaan de pagina zie je de knop DOWNLOADEN. Klik hierop.

 3. Je ziet nu een lijstje met download-mogelijkheden.

 4. Om de afbeelding te downloaden, klik je op een van de eerste vier download-mogelijkheden. Hiermee kun je de afbeelding downloaden als PNG-bestand, JPEG-bestand, pdf-document of SVG vector afbeelding. De SVG vector afbeelding heeft de beste kwaliteit en blijft scherp, ook als je de afbeelding vergroot.

 5. Om gegevens te downloaden, klik je op een van de laatste twee download-mogelijkheden. Hiermee kun je een Excel-bestand of CSV-bestand downloaden dat de gegevens bevat.


Voor het dashboard van Geletterdheidinzicht worden de cijfers van het PIAAC onderzoek in Nederland gebruikt, in combinatie met cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

 • De cijfers van het PIAAC onderzoek die voor Geletterdheidinzicht zijn gebruikt komen uit het onderzoek dat in Nederland in 2012 plaatsvond.

 • De cijfers van het CBS die voor Geletterdheidinzicht zijn gebruikt komen uit 2018.

   

Momenteel (januari 2024) wordt het PIAAC onderzoek in 34 landen, waaronder Nederland, opnieuw uitgevoerd. We verwachten dat deze nieuwe cijfers in 2025 beschikbaar zijn. De resultaten van het PIAAC 2012 onderzoek in de Nederland lees je terug in dit rapport.

 
Verantwoording

De tool Geletterdheid In Zicht is het resultaat van de Doelgroepenanalyse Laaggeletterdheid. Deze analyse is in 2019 uitgevoerd door ECBO, ROA en Etil research group in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de doelgroepenanalyse is een handreiking geschreven en een verantwoording.

POWERED BY

powered by