FEEDBACKFORMULIER

Wij waarderen uw feedback!

FEEDBACK
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht

* verplichte velden

Over Geletterdheid

Meer informatie over geletterdheid in Nederland


Laaggeletterdheid in Nederland is op verschillende manieren onderzocht, beschreven en gedocumenteerd. Wilt u meer weten over laaggeletterdheid, kijk dan eens naar de volgende online resources en (academische) literatuur. 

Hulp nodig? Neem dan contact op met Tel mee met Taal: TelmeemetTaal@minocw.nl

Online resources


https://www.telmeemettaal.nl/

https://www.lezenenschrijven.nl/over-laaggeletterdheid 

https://zeteenpunt.nl/de-methodiek-klasse/ 

https://www.lostlemon.nl/welke-typen-laaggeletterden-zijn-er

https://slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/nederlands/laaggeletterdheid/ 

https://www.cinop.nl/blogs/aanpak-laaggeletterdheid-wat-zijn-de-kansen/


Literatuurlijst

Bijlsma, I., van den Brakel, J., van der Velden, R. K. W., & Allen, J. P. (2016). Regionale
spreiding van geletterdheid in Nederland. ROA External Reports.

Bijlsma, I. & van der Velden, R. (2019). Spreiding van laaggeletterdheid: Inzicht in taal- en
rekenvaardigheden per beroep, sector en type werkzoekende. (ROA External Reports). Den
Haag: Stichting Lezen & Schrijven.

Buisman, M., Allen, J., Fouarge, D., Houtkoop, W., & van der Velden, R. (2013). PIAAC:
Kernvaardigheden voor werk en leven: Resultaten van de Nederlandse survey 2012. Den Bosch:
Ecbo.

Stichting Lezen en Schrijven (2018). Feiten en cijfers laageletterdheid. Den Haag: Stichting
Lezen & Schrijven.

Bohnenn, E. (2009). Handboek NT1, voor docenten en opleiders. Rotterdam: Stichting
Expertisecentrum ETV.nl.

Brown, A. & Bimrose, J. (2017). Drivers of learning for the low skilled. International Journal of
Lifelong Education, DOI: 10.1080/02601370.2017.1378934.

Carrilho, C., Hollander, I. den, Kos, S., Schilder, A., & van Schoonhoven, R. (2014). De transitie
van educatie naar het sociaal domein. Een handreiking voor gemeenten. Den Haag: VNG.

De Greef, M. (2012). Leren in verschillende contexten. De opbrengsten van trajecten taal- en
basisvaardigheden voor laagopgeleiden. ’s-Hertogenbosch: CINOP.

Huijts, T., Bijlsma, I. & Velden, van der, R.(2019). Wetenschappelijke Verantwoording
Doelgroepenanalyse Laaggeletterden. Den Bosch: ROA, ECBO & Etil.

Hollander, I. den, Halewijn, E., Jonker, V. & Wijers, M. (2016). Raamwerk docent
basisvaardigheden. Utrecht: Steunpunt ve.

Groot, A. (2018). NT1leren.nl. Evaluatie van een digitale methodiek om laaggeletterdheid tegen te gaan en maatschappelijke participatie te vergroten. Ecbo: ’s-Hertogenbosch.

Hattie, J.A.C. (2008). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to
achievement. London, UK: Routledge.

Scholt, E., Dekkers, L. & Ketelaar, H. (2010). 4xL: Lang Leve Leren Laagopgeleiden. ’sHertogenbosch: PSW.

Steehouder, P. (2013). Wat maakt het leren van laaggeletterde volwassenen effectief en hoe
kunnen leereffecten gemeten worden? Resultaten van een literatuuronderzoek. ’sHertogenbosch: CINOP.

Thijs, A. & Akker, J. van den (2009). Leerplan in ontwikkeling. Enschede: SLO.

Windisch, H.C. (2016). How to Motivate Adults with Low Literacy and Numeracy Skills to Engage and Persist in Learning: A Literature Review of Policy Interventions. International Review of Education, 62, 279-297.

POWERED BY

powered by